Deures i reforç

Deures i reforç

Donem suport a l’alumnat en seguiment de la tasca escolar, ja sigui individualment o en grup.

Aprenem i juguem

Els tallers d’ Aprenem i juguem estan dirigits a nens que cursen 1r i 2n de primària. Es reforcen els aprenentatges de l’escola (sobretot lectura, escriptura i matemàtiques) a través d’activitats lúdiques dos dies a la setmana. Es treballa en grups de màxim 4 nens. L’horari és de 17:15 a 18:15 h.

 

Deures i reforç en grup

El treball en petits grups “deures i reforç” s’inicia a 3r de primària i fins a 4t d’ESO. Es treballa en grups de 3 a 8 alumnes per aula, amb un tutor especialitzat. L’horari és de 17:15 a 18:15 h.

Consisteix en:

  • Realització de tasques escolars.
  • Treball d’hàbits de treball i tècniques d’estudi: de l’agenda, tècniques de memorització, resums, esquemes,… rutines i hàbits de treball, material necessari.
  • Reforç de les matèries que presenta més dificultats.

 

 

Classes particulars

Són sessions individuals de reforç en una matèria concreta o varies, on s’ajuda a l’alumne a consolidar els continguts donats a l’escola i a estudiar davant dels exàmens.