Mètode de lectura Glifing

Mètode de lectura Glifing

La lectura és a la base de qualsevol aprenentatge escolar, per això té una importància cabdal per a l’èxit acadèmic. 
El nostre objectiu és atendre els alumnes en risc, i ajudar-los a desenvolupar-se adequadament a l’escola i en tots els aspectes de la seva vida. 
Treballem dia a dia per tal que llegir sigui un plaer per a tothom.

Com ho fem?

• Des de casa amb l’ordinador
• Cada dia entre 15 i 30 minuts
• Entrenament amb format lúdic
• Seguiment individualitzat
• Assessorament continu

El seguiment informatitzat permet que en tot moment els pares puguin saber com progressa l’entrenat. La durada de l’entrenament varia en cada cas. Però en la majoria es poden observar millores significatives en 16 setmanes.

• Disminueixen els errors
• Augmenta la velocitat lectora
• Millora la comprensió
• Augmenta la memòria de treball
• Creix la seguretat en si mateixos
• Millora l’autoestima
• Actitud més favorable vers els estudis
• Millora l’actitud vers la tasca de llegir.

 Per més informació sobre el mètode podeu consultar la pàgina oficial  www.glifing.com