Ortowrite

Ortowrite

OrtoWrite és l’aplicació creada per a professionals de l’educació (pedagogues i mestres), escoles i pares, que permet realitzar un aprenentatge de l’escriptura inicial (a partir dels 5 anys) així com per a consolidar una escriptura sense errors ortogràfics. Està estructurada per nivells, des de P-5 fins a l’edat adulta. També, és una eina molt recomanada per a nouvinguts i per a persones amb dificultats visuals.

L’Ortowrite App permet que l’alumne/a treballi de manera totalment autònoma, excepte aquells alumnes que comencen el procés de la lectoescriptura que, al principi, necessiten l’ajuda d’un adult. El professional o familiar podrà conèixer, en tot moment, la tipologia d’error que aquest comet i veure el seu progrés.

Només cal dedicar-hi entre 10 i 15 minuts per sessió, durant 4 dies la setmana. Tot i això, no hi ha cap inconvenient en treballar-hi més estona i tants dies a la setmana com es vulgui.

  • Lectoescriptura: Per a alumnes de P-5 o 1r de primària que facin l’aprenentatge de la Lectoescriptura. També es recomana per edats més avançades que encara no han realitzat l’aprenentatge lectoescriptor en llengua catalana,
  • Ortografia i Gramàtica: Per a alumnes que ja dominen l’escriptura i volen millorar la seva ortografia (primària, secundàriam batxillerat i adults)
  • Numeració: Es treballen les taules de multiplicar. També l’escriptura de nombres, tant en lletres com en dígits.