Psicologia

Psicologia

El servei de psicologia realitza sessions d’exploració i teràpia en diferents àmbits. En la primera visita es valora la demanda i s’explora el cas, es planteja la resposta terapèutica consensuada amb el pacient.

 

Psicologia escolar

Es realitzen exploracions psicopedagògiques per localitzar l’origen de les dificultats en l’àmbit escolar (dificultats d’aprenentatge, d’atenció i concentració, de motivació i implicació,…) i es deriva a logopèdia o a reeducacions psicopedagògiques per la recuperació dels aprenentatges i dificultats.

Es realitzen, si cal,  coordinacions amb l’escola per adaptacions, reforços,… extensions curriculars, etc…

Psicologia infanto-juvenil i suport familiar:

Infants:

Atenem problemes de comportament i adaptació a l’escola i a casa, impulsivitat, dificultats per adquirir hàbits (son, alimentació, higiene, esfínters, deures…), dificultats en les relacions familiars, en la relació amb els companys, timidesa, inseguretat, habilitats socials i altres aspectes de la gestió de les emocions, etc… Es treballa tan l’atenció al nen com el suport i orientació familiar per facilitar pautes d’ajuda i canvi de comportaments i patrons de relació.

Adolescents:

Atenem problemes conducta i límits, agressivitat, conflictivitat familiar, manca d’autonomia, baix rendiment o desinterès escolar, conductes de risc (ús i abús de consoles i mòbil, consum de drogues, oci i amistats,…), trastorns de l’alimentació, habilitats socials, baixa autoestima, dificultats en la gestió de les emocions, etc…

Psicologia d’adults

Atenem qualsevol malestar emocional, relacional, desajust conductual, de l’àmbit laboral, familiar, personal, dol, etc…

Teràpia familiar:

Atenem dificultats en les relacions familiars (parentalitat i conjugalitat, conflictivitat entre germans), dificultats en la organització familiar, situacions de crisis familiar (assessorament i suport terapèutic en separacions, adopcions, pèrdues,…), etc…