Psicopedagogia i reeducació

Psicopedagogia i reeducació

Es realitzen sessions individuals de psicopedagogia i reeducació per treballar hàbits d’estudi, tècniques d’estudi, dificultats d’aprenentatge, d’atenció i concentració, reforç en matèries concretes,…

Quan un alumne arriba al centre es realitza una avaluació de les necessitats amb la família i es concreta un dels dos tipus de serveis:

Tutoritzacions

Són sessions de suport psicopedagògic, individuals, d’una hora, en les que s’acompanya al nen en:

  • l’organització de la tasca escolar
  • el reforç específic en les matèries en les que cada nen presenta necessitat.
  • Adquisició de tècniques d’estudi
  • La seguretat i autoestima acadèmica.

Reeducacions

Són sessions individuals de 45 minuts adreçades a alumnes amb dificultats específiques de l’aprenentatge (lecto-escriptura, matemàtiques, atenció,…).

Impliquen un diagnòstic previ i la intervenció és especialitzada (professionals de l’àmbit de la psicologia, logopèdia o psicopedagogia).